Entreprenad

Beställning och förfrågningar

Agnetha Svensson
0474-552 42

Uppvidinge Logistik kan erbjuda ett stort utbud av tjänster lokalt. Bygg- och anläggningstransporter är tillsammans med markentreprenader en omfattande del av vår verksamhet.

För dessa åtaganden och maskintjänster i övrigt har vi ett stort antal fordon och maskiner till förfogande. Det kan innebära leveranser av grus- eller bergmaterial, arbeten för hjullastare eller grävmaskiner, väghyvlar eller buskröjning för vägunderhåll, maskiner för snöröjning, fordon för avfallscontainer och växelflak. Vi hjälper även till med handlingar för enskilda avlopp som erfordras för tillstånd hos kommunen.

Vi utför vinterväghållning på Uppvidinge kommuns vägnät där vi har uppdraget i samhällen och på alla enskilda vägar. Vi har även erfarenhet och stor kunnighet när det gäller övrigt underhåll på dom enskilda vägarna med grushyvling, grusning och dammbindning samt dom åtgärder som krävs för ett bra underhåll.

Vi ombesörjer omhändertagande av industrins restprodukter genom insamling och transport till sorteringsanläggning för att därigenom utsortera och återföra återvinningsbara produkter i kretsloppet. I denna verksamhet samarbetar vi med Ragnsells i Vetlanda.