Materialförsäljning

Beställningar och förfrågningar

Agnetha Svensson
0474-552 42

Allmänt om vårt material

Uppvidinge Logistik producerar via sin delägare material från en bergtäkt i Hökhult. Bergmaterialet är av hög kvalité genom att berget består av porfyr, som genom sin hårdhet (kulkvarnsvärde 4,3 – 4,6) och nötningsmotstånd mot däckdubbar (slipvärde 1,1) ger goda egenskaper för slitlager till vägar med hög trafikintensitet samtidigt som man erhåller en mycket god ekonomisk livslängd på beläggningen.

Materialframställningen är således dels inriktad för leveranser till konsumenter inom vårt närområde med tanke på konkurrensmässiga transportavstånd men även för kunder där man då kräver en hög kvalité på materialet anpassat för beläggningsunderhåll och där leveranser idag sker till kunder inom Småland, Blekinge, Halland och Skåne.

Makadam utgör då en viktig produkt i vårt sortiment. Denna tas fram i fraktioner 2-5, 5-8, 8-11, 11-16 och 16-25 mm. Förutom makadam får vi även fram samkrossat material med fraktioner 0-100, 0-30 och 0-18 mm.

I samband med makadamframställningen får man efter att makadam siktats fram en produkt kvar som kallas stenmjöl. Denna kan erhållas i fraktioner 0-2, 0-5 och 0-8 mm. Stenmjölet har delvis kommit att ersätta sand från grustäkter. För anläggning och underhåll av trädgården sorteras jord som tagits omhand från anläggningsarbeten eller matjordstäkter då åkrar bebyggs eller slopas. Jorden blandas i samband med sorteringen upp med en viss andel sand.

  

Användningsområde

Produkter från bergtäkt

 • Grovsorterat bergfyll. Används där fyllnadstjockleken tillåter materialet med bärighetskrav.
 • Förstärkning. sorterad 0-200 mm. Används vid större fyllnader där krav på bärighet finnes.
 • Förstärkning 0-100 mm. Används som överbyggnad på vägar o industriplaner. Krav på kornfördelning enligt ATB Väg 2005.
 • Bärlager 0-30, 0-50 mm. Används som överbyggnad över förstärkningslager på vägar och industriplaner. Tas fram enligt ATB Väg 2005.
 • Krossgrus 0-18 mm. Används som slitlager på vägar o planer. Förses även med finmaterial då detta erfordras.
 • Stenmjöl 0-8, 0-5, 0-2 mm. Används för halkbekämpning (0-5 mm), plattläggning, utförande av ridbanor, fotbollsplaner, gångvägar m.m.
 • Makadam 16-32, 16-25 mm. Används för dräneringslager vid hus- o industribyggnader, ballast vid betongtillverkning.
 • Makadam 11-16, 8-11 mm. Används till asfalttillverkning samt för ytbehandlingar på vägar.
 • Makadam 4-8 mm. Används som tätskikt för ytbehandlingar på vägar samt för överyta till trädgårdsgångar.

Grus- o moränprodukter

 • Morän. Används osorterat för större fyllnader. Finns även sorterat.
 • Kullersten. Används som prydnader sorterade i viss storlek. Tas fram efter behov.
 • Natursingel. Används till trädgårdsgångar. Naturligt rundad o sorterad i viss storlek. Tas fram efter behov.
 • Gjutsand 0-8 mm. Används som ballast i betong.
 • Mur- o putssand 0-4 mm. Används för putsning av betongytor samt murning av fasader.

Jord- o övriga produkter

 • Jord, osorterad. Används vid fyllnader där man inte har krav på bärighet såsom i slänter, under gräsytor m.m.
 • Jord, sorterad. Används till gräsytor och rabatter. Blandas med en del sandmaterial vid sorteringen.
 • Barkmull. Sorteras i grov och fin. Används som marktäckare eller jordförbättring.
 • Magnesiumklorid. Sommarsalt i små- o storsäck.
 • Natriumklorid. Vintersalt i små- o storsäck.